امروز : پنج شنبه ، 6 تیر 1398        ساعت :

متقاضيان محترم دارای مدرک علوم آزمايشگاهي لطفا فرم زیر را دانلود و تکمیل نمایید.
فرم تکمیل شده را به آدرس ایمیل info@saadatilab.com ارسال فرمایید.
فرم درخواست کار