امروز : دوشنبه ، 29 دی 1399        ساعت :
10-11-آمادگی عمومی قبل از آزمايش ها

شرایط عمومی آمادگی  قبل از خون­گیری

 

 لطفاً به نكات زير توجه نموده و در رعایت شرايط استاندارد آزمايش دقت فرماييد:

  • روز قبل از آزمايش غذاي مختصر ساده و بدون چربي ميل كنيد و به مدت 12 تا 14 ساعت قبل از خونگيري هيچ چيز (به جز آب) ميل نكنيد.
  • شام ساده فاقد مواد غذايي سرخ شده و پرچرب
  • شام را زود (ساعت 7-6 شب) ميل كنيد. 
  • در مورد مصرف يا قطع دارو، فقط طبق نظر پزشك معالج خود عمل كنيد.
  • صبح روز خونگيري، ابداً‏ چيزي نخوريد وبراي نمونهگيري مراجعه نماييد.
  • بهتر است قبل از ساعت 10 صبح جهت نمونهگيري مراجعه نماييد.