امروز : یکشنبه ، 28 دی 1399        ساعت :
21-22-روش جمع آوري ادرار 24ساعته

 

روش جمع آوري ادرار 24ساعته

 

 • ساعت 08:00 صبح ادرار كنيد و مثانه را كاملاً خالي كرده و ادرار را دور بريزيد.
 •   پس از آن هر بار ادرار خود را در يك گالن 3 ليتري دربدار تميز خالي كنيد.
 • ظرف را حتماً در يخچال نگهداري كنيد.
 •   براي آخرين بار 08:00 صبح روز بعد ادرار كنيد و آنرا به ظرف جمع آوري ادرار اضافه كنيد و سريعاً به آزمايشگاه منتقل كنيد.

 ()

نكته مهم: جمع آوري ادرار 24 ساعته جهت اندازهگيري برخي پارامترها بايد در ظرف حاوي مواد نگهدارنده انجام شود.  

توجه كنيد: < به هيچوجه اين مواد را خالي نكنيد >

 

روش جمع آوري ادرار 24 ساعته جهت آزمایش VMA

 

 • از 3 روز قبل از آزمايش موارد زير را رعايت كنيد.
 • در طي جمعآوري نمونه، داروي ضد فشارخون نبايستي مصرف شود. لیکن در مورد قطع  يا ادامه مصرف دارو با پزشك خود حتما مشورت كنيد.
 • عوامل استرس زا و مضطرب كننده را از خود دور كنيد.
 • از عوامل مداخله ­گر بپرهيزيد، مانند

()

* ورزش قدرتي، استرس و گرسنگي، ماده حاجب يد دار، پرتو درماني
* مصرف بعضي غذاها: چاي، قهوه، كاكائو، وانيل، شكلات، سركه سيب، جوش شيرين، شيرين بيان، موز، مركبات
* مصرف بعضي داروها:
)   
كافئين، اپينفرين، ليتيوم، لوودوپا، نيتروگليسرين  (موجب افزايش VMA ميشوند.
    (كلوميفن، گوانيدين، ايميپرامين، فنوتيازين، رزپين )موجب كاهش VMA  ميشوند.

 • در مورد قطع  يا ادامه دارو با پزشك خود حتما مشورت كنيد.
 • ساعت 08:00 صبح ادرار كنيد و مثانه را كاملاً خالي كرده و ادرار را دور بريزيد.
 • پس از آن هر بار ادرار خود را در يك گالن 3 ليتري دربدار تميز خالي كنيد.
 •  ظرف را حتماً در يخچال نگهداري كنيد.
 •  براي آخرين بار 08:00 صبح روز بعد ادرار كنيد و آنرا به ظرف جمع­­ آوري ادرار اضافه كنيد و سريعاً به آزمايشگاه  منتقل نماييد.