امروز : یکشنبه ، 28 دی 1399        ساعت :
25-TDM : سنجش سطح سرمی داروها

 

آزمايش  TDM: سنجش سطح سرمی داروها

مراجعين محترم لطفاً به نكات زير توجه نموده و در رعايت شرايط استاندارد آزمايش دقت فرماييد.

  • داروهاي خود را طبق دستور پزشك معالج مصرف كنيد.
  • روز آزمايش دقيقاً  يك ساعت قبل از مصرف دارو جهت خونگيري در آزمايشگاه حاضر شويد.
  • روز مراجعه حداقل چند ساعت قبل از نمونهگيري چيزي نخوريد و  تمام داروهايي را  كه مصرف ميكنيد، حتماً به همراه داشته باشيد.
  • تكميل فرم TDM :  فرم TDM بايد حاوي كليهي اطلاعات بيمار باشد
  • خونگيري بايد 1 ساعت قبل از مصرف آخرين وعدهي دارو انجام شود.
  • نمونه مناسب : 2 ميلي ليتر خون تام  با ضد انعقاد (EDTA)