امروز : یکشنبه ، 28 دی 1399        ساعت :
دامنه کاری آزمایشگاه

 

 

آزمايشگاه پاتوبيولوژي دكتر سعادتي

Dr. Saadati Pathobiology Lab.

دامنه کاری آزمایشگاه

 

آزمايشگاه پاتوبيولوژي دكتر سعادتي فعاليت خود را از مهر ماه سال 1376 با مسئولیت فنی دكتر حميده سعادتي در شهرستان شيراز آغاز كرده است.

اين آزمايشگاه یکی از آزمايشگاه هاي پاتوبيولوژي كشور است كه صلاحيت آن توسط وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي مورد تأييد مي باشد و با بهره گيري از سيستم مديريت كار آمد، تكنولوژي پيشرفته آزمايشگاهي و پرسنل مجرب و كار آزموده، همواره سعي دارد خدمات پاراكلينيكي خود را در بالاترين سطح كيفيت در استان ارائه نمايد.

آزمايشگاه داراي بخش هاي پاتولوژي، سيتولوژي و تمامي بخش هاي تشخيص طبي باليني عمومي و تخصصي و  تشخيص مولكولي مي باشد.

آزمایشگاه در سال 1387 موفق به دریافت گواهینامه ایزو 9000 – 2008 از شرکت URS  انگلستان گردیده و متعاقبأ در سال های 1388 و 1389 پس از ممیزی ممراقبتی توسط نمایند ی شرکت URS موفق به تمدید گواهینامه ایزو گردیده است . ممیزی جدید در اردیبهشت ماه 1391 انجام خواهد شد.(انشالله)