امروز : یکشنبه ، 28 دی 1399        ساعت :
مقررات پذیرش بیمار

آزمايشگاه پاتوبيولوژي دكتر سعادتي

Dr. Saadati Pathobiology Lab.

مقررات پذیرش بیماران و مراجعین

 مراجـعين محترم، از اينكه اين آزمايشگاه را براي انجام آزمايش­هاي خود انتخاب نموده­ ايد، سپاسگزاريم و از شما  خواهشمنديم با مطالعه و رعايت نكات زير كه به منزله قبول مقررات آزمايشگاه مي­باشد، ما را در ارائه خدمات بهتر ياري فرماييد:

 

1. آزمايشگاه روزهاي شنبه تا چهارشنبه از ساعت 06:30 صبح الي 08:30  شب و روزهاي پنجشنبه از ساعت 06:30  صبح الي  06:00 بعد از ظهر يكسره آماده ي ارائه ي خدمات مي­باشد.  روزهاي جمعه و ساير روزهاي تعطيل رسمي آزمايشگاه تعطيل مي­باشد.

 

2.براي حفظ آرامش محيط،  لطفا سكوت را رعايت بفرمایید .
 

3.در زمان حضور در آزمایشگاه، لطفا تلفن همراه خود را خاموش یا در حالت سکوت بگذارید.

 

4.سيستم نوبت دهي و فراخواني بيمار در مراحل مختلف پذيرش و نمونه گيري اتوماتيك مي­باشد و شماره نوبت شما به ترتيب توسط پذيرش و نمونه گيري اعلام خواهد شد. بديهي است مراجعيني كه روزهاي قبل پذيرش شده ­اند ، فقط در نوبت نمونه گيري قرار مي­گيرند و لذا ممكن است زودتر به اتاق نمونه گيري فراخواني شوند.

 

5.پذيرش آزمايش در تمام ساعات فعاليت آزمايشگاه انجام مي­شود.

 

 () نمونه گيري با توجه به شرايط استاندارد لازم براي هر آزمايش ، فقط در زمان هاي معيني انجام مي­شود .بديهي است نمونه گيري در ساعات متفرقه منجر به نتايج  نامناسب خواهد شد، لذا همكاري شما در رعايت شرايط " پيش از نمونه گيري " و " نمونه گيري " مسلماً در كيفيت نتايج آزمايش موثر خواهد بود.

 

6.لطفا به سوال پرسنل پذيرش و نمونه گيري در مورد سابقه ي بيماري، علائم باليني و مصرف دارو، با دقت و به درستي پاسخ دهید .

 

7.لطفا به سوال پرسنل پذيرش و نمونه گيري در مورد سابقه ي بيماري، علائم باليني و مصرف دارو، با دقت و به درستي پاسخ دهید .

 

8.نمونه ادرار و مدفوع بايستي قبل از 12:00.  ظهر به آزمايشگاه تحويل داده شود، در غير اينصورت جواب آزمايش در روز جوابدهي مندرج در قبض آماده نخواهد شد. لازم است در هنگام تحويل نمونه ، براي تعيين تاريخ جوابدهي با پذيرش هماهنگي نمایید.

 

9-آزمايشگاه در موارد ضروري  ( با صلاحديد پاتولوژيست مسئول فني آزمايشگاه ) در مورد تكرار انجام آزمايش، تكرار نمونه گيري و يا ويزيت بيمار توسط پزشك مشاور آزمايشگاه، تصميم گيري مي نمايد و مراتب در صورت لزوم به بيمار تلفني اطلاع داده مي­شود و يا حضوراً به وي اعلام مي­گردد.

 

10.تاريخ جوابدهي براساس برنامه ريزي زمانبندي شده ی انجام آزمايش ها تعيين مي­شود .

 

11.لطفا به روز و ساعت تحويل جواب " مندرج در قبض " توجه کنید. بديهي است تحويل جواب  زودتر از زمان تعيين شده ، فقط با هماهنکی قبلی امكانپذير مي­باشد.

 

12.در صورت درخواست  جواب ناقص ، لطفا قبلا با پذیرش هماهنگی بفرمایید .

 

13.تحويل جواب در روز مقرر (مندرج در قبض)، از ساعت اعلام شده به بعد امكانپذير مي­باشد.

 

14.براي دريافت جواب روزهاي قبل ، مي توانید از 12:00 ظهر تا 08:00 شب، مراجعه نمايید.

 

15.برای دریافت جواب، به همراه داشتن قبض " صد در صد " الزامی است .

 

بديهي است وقوع حوادث پيش بيني نشده كه در حیطه اختيار و كنترل آزمايشگاه نباشد، مانند  نرسيدن موادي كه بايستي از خارج از كشور خريداري  شوند ،  نياز به سرويس اضطراري دستگاه ، بروز حادثه براي كارشناس يك بخش و  ساير موارد غير منتظره، ممكن است موجب تاخير در آماده شدن جواب گردد.

از شما هموطن محترم انتظار مي رود كه در چنين شرايطي از خود صبر و متانت نشان دهید.