امروز : یکشنبه ، 28 دی 1399        ساعت :
آزمايش D-Dimer

آزمايش D-Dimer


اين آزمايشها معمولاً براي بيماران بستري درخواست ميشود و نمونهگيري در بيمارستان انجام شده و براي انجام آزمايش به آزمايشگاه ارسال ميگردد.

لطفاً جهت نمونهگيري D-Dimer نكات زير را رعايت فرماييد.

  • مقدار 1.8 ميليليتر خون در لوله مخصوص ) حاوي 2.0   ميليليتر ضد انعقاد سديم سيترات) بريزيد.
  • درپوش لوله را محكم ببنديد و بلافاصله آن را (10مرتبه) به آرامي سر و ته كنيد.
  • نمونه را سريعاً به آزمايشگاه ارسال كنيد.