امروز : سه شنبه ، 11 آذر 1399        ساعت :
آزمايش خلط

 روش گرفتن آزمايش خلط

  • صبح پس از بیدار شدن مسواک کنيد.
  • یک لیوان آب گرم بنوشید.
  • سعی کنید با سرفه­ های عمیق خلط را از عمق مجاری ریه خارج کنید.
  • مراقب باشید باآب دهان مخلوط نشود.
  • خلط را در ظرف مخصوص بیندازید.
  • آن را بلافاصله به آزمایشگاه تحویل دهید.