امروز : یکشنبه ، 28 دی 1399        ساعت :
آزمايش رنين

آزمايش رنين

      زمان مناسب جهت نمونه­گیری برای آزمایش رنین، بین ساعت 7 تا 10 صبح می­ باشد. توصیه می­شود.

  • پیش از نمونه­ گیری حداقل بمدت نیم ساعت (30 دقیقه) در حالت نشسته قرار داشته باشید و از هرگونه فعالیت بدنی اجتناب کنید.
  • چنانچه پزشک معالج انجام آزمایش در حالت خوابیده را درخواست نموده باشد، بایستی پیش از نمونه­ گیری حداقل بمدت نیم ساعت (30 دقیقه) روی تخت دراز کشیده و از هرگونه فعالیت بدنی اجتناب کنید.
  • چنانچه شرايط لازم رعايت نشده باشد، بایستی آزمایش در زمان مناسب دیگری تكرار شود.