امروز : دوشنبه ، 29 دی 1399        ساعت :
آزمايش سيتولوژي ادرار

 

 

 سیتولوژی ادرار

سلول شناسی ادرار جهت تشخیص احتمال وجود سرطان مثانه و مجاری ادرار انجام می شود.

  • آزمایش بایستی روی نمونه تازه انجام شود.
  • ادرار دوم صبح برای این­کارمناسب است.
  • نمونه را فورأ به آزمایشگاه تحویل دهید.

لطفا هنگام تحويل نمونه برای آزمايش­هاي اختصاصي مثل سيتولوژي ادرار، خلط و امثال آن، مسوول پذيرش را مطلع نماييد، زيرا فوريت در انجام كار بسیار اهمیت دارد.