امروز : دوشنبه ، 29 دی 1399        ساعت :
آزمايش پي اس آ (PSA)

آزمایش پی اس آ (PSA)

  • از 24 ساعت قبل از آزمایش از فعاليت شدید که سبب وارد آمدن فشار به پروستات شود (مثل دوچرخه سواری) بپرهیزید.
  • پس از معاینه داخلی و بیوپسی پروستات، سطح PSA به حد قابل توجهی افزایش می­یابد. در این صورت انجام آزمایش را تا یک هفته به تأخیر بیندازید.
  • از 24 ساعت قبل از آزمایش از مقاربت بپرهیزید.
  • شیمی درمانی (مصرف سیکلوفسفامید و متوترکسات) در سطح PSA تاثیر می­گذارد.. در این صورت حتماً ازمایشگاه را در جریان بگذارید.
  • توصیه می­شود در صورت بالا بودن PSA، آزمایش 12- 6 هفته بعد تکرار شود. در بسیاری از موارد افزایش PSA موقتی است و خودبه­خود کاهش می­یابد.