امروز : یکشنبه ، 28 دی 1399        ساعت :
ارتباط با پزشك مشاور

مراجعه كننده محترم

لطفأ جهت ارتباط با پزشك مشاور ژنتيك آزمايشگاه و ارائه هر گونه پيشنهاد ؛ انتقاد و سئوال خود , از راههاي ارتباطي ذيل استفاده فرمائيد :

  •  استفاده از آدرس الكترونيكي پزشك مشاور

         Pezeshk @saadatilsab.com

  • شماره تلفن مستقيم پزشك مشاور

    0711 -2346609

  • ملاقات حضوري با پزشك مشاور

شيراز - خيابان فلسطين- پلاك 80

          [] توجه فرماييد ، ساعت مراجعه با تعيين وقت قبلي از طريق تماس تلفني شما صورت مي پذيرد.